Általános Szerződési Feltételek

A DUMON CSOPORT SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 1. A tulajdonos azonosítása és általános információk

Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a termékeket forgalmazó, a GRUPO DUMON, SL (a továbbiakban: GRUPO DUMON) tulajdonában lévő www.grupodumon.com weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal") található termékekhez való hozzáférést és beszerzést. az ott feltüntetett, és felelős a Felhasználóval (a továbbiakban: Felhasználó) a termékek Weboldalon történő megvásárlására vonatkozó szerződéses jogviszonyáért.


Entitás: GRUPO DUMON, SL

Székhely: C. del Mediterraneo, 5, bajo, 18190 Cenes de la Vega, Granada, Spanyolország.

NIF:  75169111M

E-mail: info@grupodumon.com

A fentiek ellenére, a Felhasználó által megvásárolt terméktől függően, a termék tulajdonságaitól függően különleges feltételek vonatkozhatnak rá. Ezek a különleges feltételek a jelen feltételekben találhatók.


 1. objektum

Jelen dokumentum rögzíti azokat a feltételeket (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”), amelyek szabályozzák a Weboldalon való böngészést és a GRUPO DUMON által a Felhasználók számára kínált termékek beszerzését.


A GRUPO DUMON csoporthoz tartozó bármely vállalat termékei felkínálhatók a Weboldalon, és minden entitás kizárólagosan felelős a saját termékeivel kapcsolatos szempontokért, és különösen a Felhasználóval fennálló szerződéses jogviszonyért. , nem válaszol a GRUPO DUMON vagy anyavállalata, mindegyik közösen vagy leányvállalata.


Minden olyan kérdés, amelyről a jelen Feltételek kifejezetten nem rendelkeznek, a GRUPO DUMON számára fenntartottnak tekintendők, a hatályos szabályozás rendelkezéseinek sérelme nélkül.


A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásán a megfelelő rovat megjelölése, valamint ennek minden lépésének elektronikus úton történő követése feltételezi annak Felhasználó általi kifejezett, a saját kezű aláírásával azonos érvényű elfogadását. Ily módon a Felhasználó elismeri, hogy a Weboldalon keresztüli tevékenységéből eredő kötelezettségeinek megszerzéséhez kellő képességgel rendelkező személy, aki korábban elolvasta és megértette annak Tartalmát.


Mindenesetre a GRUPO DUMON-nal való szerződéskötéshez a Felhasználónak nagykorúnak kell lennie (≥ tizennyolc (18) év), és rendelkeznie kell a szerződések aláírásához szükséges cselekvőképességgel.


 1. Webhely-hozzáférés

A Weboldal elérése teljesen ingyenes, csak a vásárlások kezeléséhez szükséges adatokra van szüksége a Felhasználónak. Kiskorúak számára tilos a Weboldalhoz való hozzáférés. Abban az esetben azonban, ha kiskorú hozzáfér a Weboldalhoz, azt feltételezzük, hogy a hozzáférés szüleik, gyámjaik vagy törvényes képviselőik előzetes és kifejezett engedélyével történt, annak ellenére, hogy a GRUPO DUMON fenntartja a jogot, hogy sok ellenőrzést, amennyit megfelelőnek tart.


A Weboldal elérése és navigációja nem igényel regisztrációt, bár a vásárláshoz, illetve a promóciós kampányokról és termékeinkről szóló reklámok, információk és időszakos ajánlatok fogadásához ki kell tölteni az erre a célra szolgáló webes űrlapokat.


A Felhasználók által megadott adatoknak valósnak kell lenniük. Abban az esetben, ha az említett információk hiányosak, pontatlanok vagy hamisak, a Felhasználók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a GRUPO DUMON-t védik a megadott adatok pontatlanságából vagy hamisságából eredő károkkal és harmadik felek követeléseivel szemben. A GRUPO DUMON semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a Felhasználók által megadott adatok valódiságáért, így az adatok nem megfelelő minőségéből adódó esetleges következményekért, hibákért és kudarcokért mindegyikük kizárólagos felelősséget vállal.


 1. Elektronikus szerződéskötés

A hatályos jogszabályok előírásai szerint az elektronikus úton kötött szerződések a hozzájárulás és az érvényességhez szükséges egyéb feltételek egybeesése esetén a jogrendszer által előírt valamennyi joghatást kiváltják.


A felek közötti vita esetén okirati bizonyítékként mindenesetre elfogadható az az elektronikus támogatás, amelyben az elektronikusan megkötött szerződést rögzítik.


Ebből a célból azt kell érteni, hogy a vásárlási folyamat valamennyi szakaszának figyelemmel kísérése és adott esetben a megfelelő gazdasági összeg kifizetése szükségszerűen magában foglalja a szerződéskötéshez szükséges hozzájárulás megadását.


Ugyanígy a szerződéskötési eljárás megkezdése előtt a Felhasználók rendelkezésére bocsátunk minden ezzel kapcsolatos információt.


4.1. Korábbi információk.

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Webhely minden Felhasználója számára ingyenesen és ingyenesen elérhetők a következő linkről [https://www.grupodumon.com/terms.html].


A szerződéskötési folyamathoz való hozzáférés teljesen ingyenes, további járulékos költségek nélkül, kivéve az Internet kapcsolattal rendelkező Felhasználó költségeit.


Az összes forgalmazott termék tökéletesen le van írva a megfelelő terméklapokon, amelyeket a Felhasználók rendelkezésére bocsátanak, nem értve azokat a kérdéseket, amelyeket az ott kifejezetten nem jeleztek.


A GRUPO DUMON és a Felhasználó közötti szerződés attól a pillanattól tekintendő tökéletesnek, amikor a Felhasználó a szerződéskötési eljárást a „Vásárlás” gomb vagy hasonló megnyomásával befejezi, figyelembe véve, hogy az elektronikus szerződéskötési eljárás valamennyi fázisának figyelemmel kísérése és a beillesztés az összes kért adat a jelen Feltételek elfogadására vonatkozó megfelelő rovat megjelölésével együtt a Felhasználó szándékának közvetlen megnyilvánulását feltételezi az Általános Szerződési Feltételek elfogadása iránt.


A GRUPO DUMON, mint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, iktatja azt az elektronikus dokumentumot, amelyben jelen szerződést formálják. Az említett elektronikus dokumentum a Felhasználó számára elérhető lesz, letöltheti és kinyomtathatja, és ahol jelen Általános Szerződési Feltételek is szerepelnek. A GRUPO DUMON e-mailt küld a Felhasználónak, amelyben megerősíti a vásárlás tényleges teljesítését, a megfelelő számlával együtt.


A GRUPO DUMON megfelelő és elégséges technikai eszközöket vezet be az információkezelés technikai hibáinak azonosítására és kijavítására, amint az a felelősségéből fakad.


Az a nyelv, amelyen a szerződéskötési eljárást lefolytatják, és amelyen ezt a szerződést hivatalosan rögzítik, hacsak másként nem jelezzük, spanyol.


4.2. Vásárlási eljárás.

A megajánlott termékekre vonatkozó szerződéskötési eljárás elektronikusan, a Weboldalon keresztül történik. Bármely internet-hozzáféréssel rendelkező személy vásárolhat úgy, hogy a Weboldalon kínált összes termék nyilvánosan elérhető, megtekintési korlátozás nélkül.


A teljes eljárás, amelyet minden Felhasználónak követnie kell, aki a Weboldalon keresztül kínált termékeket kívánja megvásárolni, a következő lépések hatékony végrehajtásából áll:


A Felhasználónak a Weboldalra való belépést követően ki kell választania az őt érdeklő termékeket, nagyon fontos, hogy áttekintse azok leírását, valamint az egyes termékek ismertetőlapján feltüntetett jellemzőit, feltételeit, szállítási határidőit és végső árát, és pontosítsa. a kívánt egységeket mindegyikből. Ily módon az Ön által kiválasztott termékek a Weboldalon található „Kosárba” kerülnek, így a Felhasználó folytathatja a vásárlást, és az összes kiválasztott termék a „Kosárban” marad. A Felhasználó bármikor hozzáférhet a „Kosárhoz” az oldal jobb felső sarkában.

Közvetlenül ezt követően és az összes megvásárolni kívánt termék kiválasztását követően a Felhasználó köteles az elektronikus vásárlási folyamatot elindítani, amelyhez csak a „Vásárlás” gombra kell kattintania.

A vásárlás folytatásához a Felhasználó összes adatának birtokában kell lenni. Ugyanígy a Felhasználó köteles kitölteni a termékek számlázásának és kiszállításának ellenőrzéséhez kapcsolódó adatokat. Ennek érdekében a Felhasználó egy olyan képernyőre lép, amelyen egy sor személyes és banki adatot kell megadnia, valamint a GRUPO DUMON által felkínált opciók sorából kell választani, amelyek kitöltése elengedhetetlen a vásárlás lebonyolításához. a termékeket a Weboldalon keresztül.

A „Fizetési mód” fülre vonatkozóan a Felhasználónak csak a GRUPO DUMON által a Weboldalon kínált fizetési módok közül kell megadnia a kívánt fizetési módot, amelyek a következők: betéti/hitelkártya (VISA, Mastercard vagy American Express), Paypalon, Skrillen keresztül. vagy hasonló. A GRUPO DUMON soha nem fér hozzá az Ön banki adataihoz, mivel ezeket közvetlenül a megfelelő banki szervezetek kezelik. Tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a fizetési módok bármelyikén keresztül a szolgáltatók sajátos feltételei lehetnek. A GRUPO DUMON azt javasolja, hogy a Felhasználó olvassa el, ismerje meg és fogadja el a szolgáltató konkrét feltételeit, amelyek függetlenek a jelen Feltételektől.

A fizetés megtörténtét követően a Felhasználó e-mailben kap egy visszaigazoló e-mailt, amely tartalmazza a vásárolt termékek összesítését, a kért szállítási módot és a rendeltetési címet.

Ha a fizetéskor olyan incidens történik, amely megakadályozza a fizetést, a Felhasználó automatikus fizetési hibaüzenetet kap, és a megrendelését a fizetési folyamat sikeres befejezéséig nem dolgozzuk fel.

4.3. A termék jellemzői.

A Weboldalon különféle típusú termékeket kínálnak. A DUMON GROUP konzerveket és dióvajat forgalmaz. A weboldalon a termékek és szolgáltatások egyes leírásaiban, fényképeikben, grafikus vagy ikonográfiai ábrázolásaiban vagy videóiban szereplő adatok, valamint bármilyen kereskedelmi név, védjegy vagy megkülönböztető jelzés csupán tájékoztató jellegű. Ezért a GRUPO DUMON elhárít minden felelősséget az említett információkban előforduló hibákért, bár kötelezettséget vállal arra, hogy minden tőle telhetőt megtesz a fent említett hibák vagy hiányosságok tájékoztatását követően a lehető legrövidebb időn belül.


A termékek aktuális ára az, amely a Honlapon mindenkor feltüntetett leírásával együtt, a megtekintéshez nyilvánosan elérhető.


Minden ár euróban értendő, hacsak nincs kifejezetten másképp jelezve.


Az összes feltüntetett ár végleges ár, amely kifejezetten tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA) és az egyéb vonatkozó költségeket. A fentiek ellenére a végső ár tartalmazza az összes érvényes emelést vagy kedvezményt, a Felhasználóra áthárított költségeket, valamint a kiegészítő szolgáltatásokért, fizetőeszközökért stb. Mindenesetre ezek az összegek a szerződéskötési folyamat során lebontott formában megjelennek a Felhasználó számára.


A Weboldalon forgalmazott termékekre minden esetben a megfelelő áfát kell alkalmazni:

Általános adókulcsként a HUSZONEGY SZÁZALÉK (21%) ÁFA kerül alkalmazásra.

Az általános forgalmi adóról szóló, december 10-i 91/37. sz. törvény 1992. cikkében meghatározottak szerint tíz százalék (28%) áfa kerül rájuk.

A fentiek ellenére az ÁFA levonásra kerül a Felhasználók által a Kanári-szigeteken, Ceutában vagy Melillában végrehajtott összes vásárlás után, az említett területeken esetlegesen alkalmazandó adók sérelme nélkül.


5.2. Kedvezmény kódok.

A GRUPO DUMON időszakonként kedvezményes kódokat kínálhat Felhasználóinak. Az említett kedvezmények kizárólag a GRUPO DUMON kódonként meghatározott utasításai szerint érvényesíthetők, és a Felhasználók minden esetben csak egy kódot vehetnek igénybe rendelésenként.


A kedvezménykódok használata nem lesz kompatibilis bizonyos promóciós akciókkal és kollekciókkal.


5.3. Kifizetések.

Miután a Felhasználó szerződést kötött a Weboldalnak megfelelő termékek bármelyikével, és a GRUPO DUMON által a Felhasználók rendelkezésére bocsátott módok bármelyikén kiegyenlítette a fizetést, e-mailt küld a Felhasználónak, amelyben minden információt megad a megvásárolt termékekről, azok áráról. , a vonatkozó adókról és a törvény által előírt egyéb információkról.


A gazdasági összegek interneten keresztüli fizetése minden esetben egy külső pénzügyi szervezet által biztosított platformon keresztül történik, amely minden esetben biztonságos SSL protokoll alatt kerül elhelyezésre egy weboldalon. Az azonosítás érdekében kérjük, erősítse meg, hogy annak az oldalnak a webcíme, amelyről fizetni fog, https:// előtaggal kezdődik.


A szerződés csak akkor lép életbe, ha a GRUPO DUMON megkapja a fizetési visszaigazolást a biztonságos fizetést birtokló banktól. Ha a tranzakciót az említett személy bármilyen okból megtagadja, vagy a termékek mennyiségének megfelelő teljes összeget nem biztosítja (beleértve a kezelési költség felárat és a banki átutalás díját), a szerződés felfüggesztésre kerül, tájékoztatva a Felhasználót, hogy a tranzakciót. nem fejeződött be.


A teljes fizetés beérkezését követően a GRUPO DUMON automatikusan elküldi a Felhasználó e-mail címére a megkötött szerződésnek megfelelő számlát. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul a számla elektronikus úton történő átvételéhez. Amennyiben a Felhasználó a számlát papír alapon szeretné, felveheti a kapcsolatot a GRUPO DUMON-nal, megjelölve a postai címet, ahová a számlát küldeni kell.


Hasonlóképpen, a hatályos jogszabályok értelmében a GRUPO DUMON utólag nem módosíthatja az értékesítések számlázását. Emiatt a számla a Szolgáltatásokat szerződő természetes személy nevére állítja ki, így a Felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a megrendelés a megfelelő néven kerüljön leadásra, és a számla másodpéldányát harmadik személynek nem lehet kiküldeni, ill. határidő után kiadhatók-e.garancia.


5.3. Fizetési módok.

Egyetlen vásárláshoz a következő hitel- és betéti kártyákat fogadjuk el: Visa, MasterCard, American Express. Egyszeri vásárlás esetén a PayPal használatát vagy a Skrillen keresztüli fizetést is támogatjuk.


 1. A vásárolt termékek szállítási feltételei

6.1. Házhozszállítás.

A megvásárolt termékek házhoz szállítása alapértelmezés szerint a Felhasználó által megadott fizikai címre történik.


A házhoz szállítás többletköltséget vonhat maga után a szállítási költségre, amely a megvásárolt termékek alapján kerül kiszámításra, és amelyet a szerződéskötési eljárás során mindenképpen bemutatunk a Felhasználónak. A termékeket a Felhasználó által megadott címre szállítjuk ki;


Spanyolország, Andorra.


Normál szállítási ár: 5 €.


Megrendelését 24/72 órán belül elkészítjük és kiszállítjuk.

A szállítási idő a feladástól számított 1-5 munkanap.

Spanyolország (Kanári-szigetek).


Normál szállítási ár: 7 €.


Megrendelését 24/72 órán belül elkészítjük és kiszállítjuk.

A szállítási idő a feladástól számított 5-7 munkanap.

* Hajlamos a változásra.


Portugáliában.


Normál szállítási ár: 5 €.


Megrendelését 24/72 órán belül elkészítjük és kiszállítjuk.

A szállítási idő a feladástól számított 5-7 munkanap.

A rendelések nyomon követése nem érhető el valós időben ezeken a területeken.

Olaszországban.


Normál szállítási ár: 5 €.


Megrendelését 24/72 órán belül elkészítjük és kiszállítjuk.

A szállítási idő a feladástól számított 4-12 munkanap.

A rendelések nyomon követése nem érhető el valós időben ezeken a területeken.

Prémium szállítási ár: 8.95 €.


Megrendelését 24/72 órán belül elkészítjük és kiszállítjuk.

A szállítási idő a feladástól számított 1-2 munkanap.

A megrendelés nyomon követését a nemzetközi szállítmányozási társaság, a DHL biztosítja.

Németország, Hollandia, Belgium, Görögország, Franciaország.


Normál szállítási ár: 5 €.


Megrendelését 24/72 órán belül elkészítjük és kiszállítjuk.

A szállítási idő a feladástól számított 4-12 munkanap.

Prémium szállítási ár: 8.95 €.


Megrendelését 24/72 órán belül elkészítjük és kiszállítjuk.

A szállítási idő a feladástól számított 1-2 munkanap.

A megrendelés nyomon követését a nemzetközi szállítmányozási társaság, a DHL biztosítja.

Svájcban.


Normál szállítási ár: 14.49 €.


Megrendelését 24/72 órán belül elkészítjük és kiszállítjuk.

A szállítási idő a feladástól számított 2-3 munkanap.

A megrendelés nyomon követését a nemzetközi szállítmányozási társaság, a DHL biztosítja.

Ciprus, Észtország, Litvánia, Málta, Lettország,.


Normál szállítási ár: 7 €.


Megrendelését 24/72 órán belül elkészítjük és kiszállítjuk.

A szállítási idő a feladástól számított 4-12 munkanap.

A rendelések nyomon követése nem érhető el valós időben ezeken a területeken.

Prémium szállítási ár: 8.95 €.


Megrendelését 24/72 órán belül elkészítjük és kiszállítjuk.

A szállítási idő a feladástól számított 3-4 munkanap.

A megrendelés nyomon követését a nemzetközi szállítmányozási társaság, a DHL biztosítja.

Ausztria, Finnország, Dánia, Csehország, Írország, Luxemburg, Lengyelország, Magyarország, Románia, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.


Normál szállítási ár: 7 €.


Megrendelését 24/72 órán belül elkészítjük és kiszállítjuk.

A szállítási idő a feladástól számított 4-12 munkanap.

A rendelések nyomon követése nem érhető el valós időben ezeken a területeken.

Prémium szállítási ár: 8.95 €.


Megrendelését 24/72 órán belül elkészítjük és kiszállítjuk.

A szállítási idő a feladástól számított 1-2 munkanap.

A megrendelés nyomon követését a nemzetközi szállítmányozási társaság, a DHL biztosítja.

Horvátország, Vatikánváros, Monaco, Marokkó, Liechtenstein, San Marino.


Prémium szállítási ár: 8.95 €.


Megrendelését 24/72 órán belül elkészítjük és kiszállítjuk.

A szállítási idő a feladástól számított 3-4 munkanap.

A megrendelés nyomon követését a nemzetközi szállítmányozási társaság, a DHL biztosítja.

Bulgária.


Normál szállítási ár: 7 €.


Megrendelését 24/72 órán belül elkészítjük és kiszállítjuk.

A szállítási idő a feladástól számított 4-12 munkanap.

A rendelések nyomon követése nem érhető el valós időben ezeken a területeken.

Prémium szállítási ár: 9.95 €.


Megrendelését 24/72 órán belül elkészítjük és kiszállítjuk.

A szállítási idő a feladástól számított 1-2 munkanap.

A megrendelés nyomon követését a nemzetközi szállítmányozási társaság, a DHL biztosítja.

* A határidők mindig az előkészítési és szállítási folyamat megfelelő és normál működésétől és logisztikai fejlődésétől, valamint az adott időpontban meglévő rendelések mennyiségétől függenek.


* A határidők mindig az előkészítési és szállítási folyamat megfelelő és normál működésétől és logisztikai fejlődésétől, valamint az adott időpontban meglévő rendelések mennyiségétől függenek.


*** A szállítási díjak az akciók miatt változhatnak. Tekintse meg a GYIK/Promóciók részt, hogy megtudja, milyen árak vonatkoznak az egyes ajánlatokra.


A fentiek ellenére a GRUPO DUMON nem tudja ellenőrizni a küldeményeket, miután azokat a megfelelő postai szolgálathoz kézbesítették, így nem vállal felelősséget az esetleges kézbesítési késedelemért, ha a rendelést időben kézbesítették.


A DUMON GROUP tájékoztatja, hogy a termékeket a Felhasználó eltérő szállítmányban veheti át.


 1. Garanciák és visszaküldések

A kínált termékek mindegyike eredeti termék, gyártói garanciával és hibamentesen, törvényileg elismert jótállási idővel.


A fogyasztó a jótállás igényléséhez és érvényesítéséhez a vásárlástól számított egy (1) hónapos általános határidőn belül fordulhat mind az eladóhoz, mind a termék gyártójához. Ha a hiba a termék átadásától számított hat (6) hónap elteltével jelentkezik, a Felhasználó köteles a gyártó vagy az eladó felé igazolni, hogy a hiba, hiba vagy a megfelelőség hiánya már a termék átvételekor fennállt.


Ha a termék nem felel meg a szerződésnek, a Felhasználó választhat a termék visszaküldésének vagy cseréjének követelése között, kivéve, ha a két lehetőség egyike objektíve lehetetlen vagy aránytalan. Attól a pillanattól kezdve, hogy a Felhasználó tájékoztatja a GRUPO DUMON-t a választott opcióról, mindkét félnek be kell tartania azt. 7.1. Visszatérés

Annak a Felhasználónak, aki a terméket vissza kívánja küldeni, ha olyan forgalmazott terméket talál, amelyen sérülés látható, az alábbi lépéseket kell követnie:


A Felhasználónak a termék visszaküldésének szándékát a KAPCSOLATOS űrlapon keresztül kell jeleznie a GRUPO DUMON-nak az ügyfélszolgálati csatornák bármelyikén, a kapott visszaküldési űrlap kitöltésével.

A visszaküldési kérelem beérkezését követően a GRUPO DUMON a lehető legrövidebb időn belül e-mailt küld a Felhasználónak, amelyben megerősíti kérésének beérkezését, amelyben tájékoztatja, hogy a termék visszaküldése a hatályos előírásoknak megfelelően megfelelő-e vagy sem. mindenkor. Adott esetben a GRUPO DUMON jelzi a Felhasználónak a termék átvételének, illetve irodáiba/raktáraiba történő elküldésének módját.

Minden visszaküldendő terméket szabályszerűen és a GRUPO DUMON által a weboldalán vagy a Felhasználó rendelkezésére bocsátott egyéb tájékoztatóban megadott használati utasításnak megfelelően kell felhasználni. A helytelen kezelés vagy a jelen utasításokkal ellentétes kezelés a visszaküldés megtagadásához vezethet.


Ezen túlmenően a Felhasználó köteles megőrizni a termékhez beépített vagy kísérő címkéket, csomagolást és adott esetben a dokumentációt és az eredeti elemeket, hogy a GRUPO DUMON megállapíthassa, hogy a Felhasználó által vásárolt eredeti termékről van-e szó, és felmérheti, hogy azt megfelelően használták-e. és a GRUPO DUMON által biztosított használati utasításnak megfelelően. Amennyiben a Felhasználó nem így jár el, a GRUPO DUMON fenntartja a jogot a visszaküldés megtagadására.


A termék átvételét és a termék állapotának, illetve a Felhasználó által hivatkozott hibáinak igazolását követően a GRUPO DUMON a visszaküldött terméknek megfelelő összeget visszatéríti, illetve termékhibából eredő visszaküldés esetén a Felhasználónak lehetősége van a terméket azonos tulajdonságokkal rendelkező termékre cserélni, kivéve, ha ez a lehetőség a GRUPO DUMON számára objektíve lehetetlen vagy aránytalan.


Abban az esetben, ha készlethiány miatt nem lehetséges másik, azonos tulajdonságokkal rendelkező termék kiszállítása, a Felhasználó választhat a szerződés felmondása, a kifizetett összegek visszaküldése, vagy a Felhasználó által önként választott másik modell kiszállítása között.


Az azonos tulajdonságokkal rendelkező termék vagy a Felhasználó által választott új modell kiszállítása az alábbi hét-tizennégy (7-14) napon belül történik attól a naptól számítva, amikor a GRUPO DUMON visszaigazolta a Felhasználónak a termék cseréjét. hibás termék vagy az új modell szállítása.


A csere, egy új modell elküldése vagy a szerződés felmondása nem jelent további költségeket a Felhasználó számára.


Amennyiben a Felhasználó felmondja a szerződést, a GRUPO DUMON visszatéríti a Felhasználónak a hibás termék vásárlásáért kifizetett teljes összeget (a szállítási költséget is beleértve).


A GRUPO DUMON tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a kifizetett összegek visszaküldésének határideje a Felhasználó által a termék megvásárlásakor alkalmazott fizetési módtól függ:


Ha a Felhasználó hitelkártyával/bankkártyával fizetett, a GRUPO DUMON visszatéríti a kifizetett összeget, amint a termék a lehető legrövidebb időn belül megérkezett, de mindig tizenöt (15) naptári napon belül attól számítva, hogy a Felhasználó a megoldásról döntött. szerződés.

Ha a Felhasználó a fizetést PayPal-on keresztül teljesítette, a GRUPO DUMON a szerződés felmondásától számított tizenöt (15) napon belül visszatéríti a kifizetett összeget.


 1. Különvélemény joga

A Felhasználó a termék átvételétől számított tizennégy (14) naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a távolról leadott megrendelésétől. A Felhasználó köteles a teljes megrendelést, az egészet, büntetés nélkül és indoklás nélkül elküldeni.


Az elállási jog nem vonatkozik a Felhasználó specifikációi szerint készült vagy egyértelműen személyre szabott termékekre, összhangban a november 103-i 1/2007 királyi törvényerejű rendelet 16.c) pontjában foglalt feltételezéssel, amellyel jóváhagyja a fogyasztók és felhasználók védelméről szóló általános törvény és egyéb kiegészítő törvények egységes szerkezetbe foglalt szövege. Így nem lehet élni az elállási joggal, ha a Csereszemüveg a Felhasználó specifikációi szerint készült árunak minősül.


A visszaküldés formalizálásához lépjen kapcsolatba a GRUPO DUMON-nal a KAPCSOLAT űrlapon keresztül. Amint az említett közlemény megérkezett, a GRUPO DUMON jelzi a megrendelés irodáiba vagy raktáraiba történő elküldésének módját.


A Felhasználónak a terméket a következő GRUPO DUMON irodákba/raktárakba kell küldenie: C. del Mediterraneo, 5, bajo, 18190 Cenes de la Vega, Granada, Spanyolország.


A GRUPO DUMON nem vállal felelősséget a Felhasználó által a megrendelés visszaküldésére felkért futárcégért. Ezzel kapcsolatban a GRUPO DUMON azt javasolja a Felhasználónak, hogy a termék GRUPO DUMON irodáiba történő letétbe helyezése után kérje a futárcégtől a kézbesítés igazolását, hogy a Felhasználó tudomást szerezzen arról, hogy a terméket megfelelően kézbesítette a GRUPO DUMON részére. A GRUPO DUMON nem vállal felelősséget azért a címért, ahová a Fogyasztó és a Felhasználó a megrendelését annak visszaküldésére küldi, ha az eltér a feltüntetettektől. A GRUPO DUMON kérheti a Fogyasztótól és a Felhasználótól, hogy küldjék meg az említett kézbesítési bizonylatot annak ellenőrzése céljából.


A megrendelés visszaküldésének költségei (például futárcégeken keresztül történő szállítás) közvetlenül a fogyasztót és a Felhasználót terhelik.


A terméknek kifogástalan állapotúnak, bontatlannak és a hozzá kapott összes címkével, csomagolással és adott esetben dokumentációval és eredeti tartozékával együtt kell lennie, hogy a GRUPO DUMON megállapíthassa, hogy a Felhasználó által vásárolt eredeti termékről van-e szó, és felmérheti, hogy helyesen és a GRUPO DUMON által biztosított használati utasításnak megfelelően használták. Ha a Fogyasztó és a Felhasználó nem így jár el, vagy a termékben kár keletkezett, a Fogyasztó és a Felhasználó elfogadja, hogy a termék értékcsökkenést szenvedhet, vagy a GRUPO DUMON megtagadhatja a fogyasztó elállási jogának gyakorlását. Felhasználó. A termék nem megfelelő kezelése a visszaküldés megtagadásához vezethet.


Miután a GRUPO DUMON meggyőződött arról, hogy a megrendelés optimális feltételek mellett történt, a GRUPO DUMON folytatja a fogyasztó és a Felhasználó által kifizetett összes összeg visszaküldését.


A GRUPO DUMON tájékoztatja a fogyasztókat és a Felhasználókat, hogy a kifizetett összegek visszaküldésének határideje a fogyasztó és a Felhasználó által a termék megvásárlásakor alkalmazott fizetési módtól függ:


A Felhasználó a fizetést hitelkártyával/bankkártyával teljesítette, a GRUPO DUMON a kifizetett összeget tizennégy (14) naptári napon belül visszatéríti attól számítva, hogy a fogyasztó és a Felhasználó a szerződés felmondásáról döntött.

Ha a Fogyasztó és a Felhasználó a fizetést PAYPAL-on keresztül teljesítette, a GRUPO DUMON a szerződés felmondásától számított huszonnégy (24) - negyvennyolc (48) munkaórán belül visszatéríti a kifizetett összeget.

A GRUPO DUMON mindenesetre a lehető legrövidebb időn belül, de mindenképpen tizennégy (14) naptári napon belül visszatéríti a kifizetett összeget attól a naptól számítva, amikor a fogyasztó és a Felhasználó a szerződéstől való elállási döntéséről tájékoztatták.


 1. Termékcsere szabályzat

A GRUPO DUMON nem fogadja el a fogyasztó által vásárolt termék és a Felhasználó közötti cserét egy másik, a Weboldalon kínált termékre.


Abban az esetben, ha a Felhasználó módosítani kíván egy terméken, a 9. pontban foglaltak szerint élnie kell az elállási jogával, és ezt követően meg kell vásárolnia a kívánt új terméket.


 1. Ügyfélszolgálat

A GRUPO DUMON, mint a Weboldalért felelős és az azon kínált termékek marketingjéért és értékesítéséért felelős személy, ügyfélszolgálatot bocsát a Felhasználók rendelkezésére, ahol minden felmerülő kérdésre, panaszra, panaszra és javaslatra kellő figyelmet fordítanak. a Weboldalon keresztül történő termékek vásárlásával kapcsolatban.


Pontosabban, a felhasználók számára elérhető kapcsolatfelvételi csatornák a következők:


Weboldal: www.grupodumon.com. Elérhető a nap huszonnégy (24) órájában, a hét hét (7) napján.

E-mail: info@grupodumon.com. Elérhető a nap huszonnégy (24) órájában, a hét hét (7) napján.

Miután megkaptuk az ügyféltől érkező közlést, igyekszünk a beérkezett panaszokra vagy megkeresésekre a lehető legrövidebb időn belül válaszolni, amely semmi esetre sem haladhatja meg a Felhasználó igényének vagy megkeresésének benyújtásától számított egy (1) hónapot.


A Felhasználó rendelkezésére állnak igénylőlapok.


 1. A weboldal használatának szabályai

Nem megengedett, ezért annak következményei a Felhasználó kizárólagos felelősségét terhelik, a Weboldal illegális vagy jogosulatlan célú elérése vagy használata, akár gazdasági céllal, akár anélkül. Tilos különösen, anélkül, hogy a következő lista abszolút lenne:


Bármilyen módon használja a Weboldalt, amely kárt, fennakadást, hatékonyságot vagy hiányosságot okozhat annak működésében vagy harmadik fél számítógépében.

A Webhely használata vírusok, rosszindulatú kódok vagy egyéb káros programok vagy fájlok továbbítására, telepítésére vagy közzétételére.

Használja a Weboldalt személyes adatok gyűjtésére más Felhasználóktól.

A Weboldal illegális, jóhiszeműség, erkölcs és közrend elleni használata.

Regisztráljon a Weboldalon keresztül hamis személyazonossággal, harmadik felek kiadatásával vagy profil használatával, vagy bármilyen más olyan művelet végrehajtásával, amely megzavarhatja a többi Felhasználót az üzenet eredetét illetően.

Jogosulatlan hozzáférés a Weboldal bármely részéhez, a Weboldalhoz kapcsolódó egyéb rendszerekhez vagy hálózatokhoz, a szolgáltató bármely szerveréhez, vagy a Weboldalon keresztül kínált szolgáltatásokhoz feltöréssel vagy hamisítással, jelszavak kimásolásával vagy bármely más jogellenes közepes.

Megszakítja vagy megkísérli megtörni a Weboldal vagy bármely hozzá kapcsolódó hálózat biztonsági vagy hitelesítési intézkedéseit, vagy a Weboldalon kínált Tartalomban rejlő biztonsági vagy védelmi intézkedéseket.

Minden olyan tevékenység elvégzése, amely aránytalan vagy szükségtelen telítettséget okoz a Weboldal infrastruktúrájában vagy a szolgáltató rendszereiben vagy hálózataiban, valamint a Weboldalhoz kapcsolódó rendszerekben és hálózatokban.

A Weboldalon vagy annak bármely funkcióján keresztül elérhető esemény, verseny, promóció vagy bármely más tevékenység normális fejlődésének megakadályozása, akár az ilyen személyek hozzáférésének, részvételének vagy működésének megváltoztatásával vagy megváltoztatásával, akár illegálisan vagy bármilyen más módon. ezek eredményeinek meghamisítása és/vagy csalárd részvételi módszerek alkalmazása bármilyen eljárással és/vagy olyan gyakorlattal, amely a jelen Felhasználási feltételeket bármilyen módon megsérti vagy megsérti.

A Weboldalon vagy az általa engedélyezett bármely csatornán keresztül kommunikálhat olyan Tartalommal, amely sérti a kommunikációs titkot, vagy sérti a szellemi és ipari tulajdonjogokat, illetve a személyes adatok védelmét szabályozó rendelkezéseket.

A Weboldalon vagy az általa engedélyezett bármely csatornán keresztül kommunikáljon „spamet” tartalmazó Tartalommal és/vagy a megfelelő területhez nem kapcsolódó webhelyekre mutató hivatkozásokkal.

A Weboldal használata károkat, fennakadásokat, hatékonysági hiányokat vagy hibákat okozhat a működésében vagy harmadik fél eszközeiben.

A Weboldal vagy az általa engedélyezett bármely csatorna használata vírusok, rosszindulatú kódok vagy egyéb káros programok vagy fájlok továbbítására, telepítésére, közzétételére.

A fenti kötelezettségek Felhasználó általi elmulasztása maga után vonhatja, hogy a szolgáltató meghozza a törvény által védett megfelelő intézkedéseket, jogainak vagy kötelezettségeinek gyakorlása során, és a jogsértő Felhasználó fiókjának megszüntetéséhez vagy zárolásához vezethet, a jogsértő Felhasználónak okozott károk bármilyen megtérítésének lehetősége nélkül.


 1. Ipari szellemi tulajdonjogok

A szolgáltató a tulajdonosa, vagy adott esetben rendelkezik a megfelelő licencekkel a Weboldal szellemi és ipari tulajdonának, valamint az azon felkínált összes tartalomnak, beleértve magát a platformot, szövegeket, fényképeket vagy illusztrációkat, hasznosítási jogára. , logók. , védjegyek, grafikák, tervek, felületek vagy bármely más információ vagy Tartalom, valamint az ezen keresztül elérhető szolgáltatások.


Semmi esetre sem érthető, hogy a Felhasználó hozzáférése, navigációja és használata a Weboldalon, vagy az azon keresztül kínált termékek vagy szolgáltatások használata, megszerzése és/vagy szerződéskötése az ilyen szolgáltatásokról való lemondást, továbbítást, licencet vagy teljes vagy részleges átruházást von maga után. jogokat a szolgáltató. A Felhasználó jogosult a Weboldal tartalmát és/vagy szolgáltatásait szigorúan belföldi körben és kizárólag a szolgáltatás előnyeinek a jelen Felhasználási Feltételek szerinti igénybevétele céljából használni.


A védjegyekre, bejegyzett márkanevekre vagy más megkülönböztető jelzésekre való hivatkozások, akár a szolgáltató, akár harmadik fél tulajdonában vannak, hallgatólagosan tiltják azok használatát a szolgáltató vagy jogos tulajdonosaik hozzájárulása nélkül. A Weboldal és/vagy annak tartalmának elérése, böngészése vagy használata, hacsak kifejezetten másként nem rendelkezik, soha nem ruház fel semmilyen jogot a Felhasználóra az azon található megkülönböztető jelzésekre.


A Weboldal tartalmára és/vagy szolgáltatásaira minden szellemi és ipari tulajdonjog fenntartva, és különösen tilos a teljes tartalmat bármilyen módon és formában módosítani, másolni, reprodukálni, nyilvánosan közölni, átalakítani vagy terjeszteni. vagy a Weboldalon található tartalom egy része, nyilvános vagy kereskedelmi célokra, ha nem rendelkezik a szolgáltató vagy adott esetben a megfelelő jogok tulajdonosának előzetes, kifejezett és írásos felhatalmazásával.


Ugyanígy tilos a Felhasználó által a Weboldalon talált tartalmak, valamint a technikai védelmi eszközök, ujjlenyomatok vagy bármely védelmi mechanizmus, illetve az abban foglalt információk, illetve azokba beépített információk törlése vagy manipulálása a szerzői jogi jelzések vagy egyéb kreditek, amelyek a jogosultakat azonosítják. a Weboldalon kínált tartalom.


Abban az esetben, ha a Felhasználó az e célra engedélyezett csatornák valamelyikén bármilyen információt küld a szolgáltatónak, a Felhasználó kijelenti, szavatolja és elfogadja, hogy ehhez szabadon jogosult, hogy az adott információ szellemi tulajdont nem sért. harmadik felek jogai, ipari, kereskedelmi titka vagy bármely más joga, és hogy az ilyen információ nem bizalmas vagy harmadik felekre nézve káros.


A Felhasználó tudomásul veszi, hogy felelősséget vállal, a szolgáltatót a személyesen vagy a nevében végzett kommunikációért ártalmatlanná teszi, az említett felelősséget korlátozás nélkül eléri annak pontosságáért, jogszerűségéért, eredetiségéért és tulajdonjogáért.


Ha a Felhasználó tudomást szerez bármely olyan tartalom létezéséről, amely illegális, illegális, jogszabályba ütközik, vagy amely a szellemi és/vagy ipari tulajdonjogok megsértésére utalhat, köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót az info@ Grupodumon e-mail címen. com-ot, hogy meghozhassa a megfelelő intézkedéseket.


Hasonlóképpen, abban az esetben, ha bármely Felhasználó vagy harmadik fél úgy ítéli meg, hogy a szolgáltató tulajdonában lévő Weboldal bármely Tartalma sérti a szellemi és/vagy ipari tulajdonhoz fűződő jogait, valamint bármely más jogát, köteles erről értesítést küldeni az info@ Grupodumon.com a következő információkkal:


Az igénylő vagy törvényes képviselőjének azonosító adatai és kapcsolatfelvételi módjai.

Dokumentáció, amely igazolja, hogy az állítólagosan megsértett jogok tulajdonosa.

A szolgáltató által vélhetően megsértett jogok részletes bemutatása, valamint azok pontos elhelyezkedése a Weboldalon belül.

Az igénylő kifejezett nyilatkozata arról, hogy a Tartalom felhasználása az állítólagos sértett jogok tulajdonosának hozzájárulása nélkül történt.

 1. Linkek

13.1. Hivatkozások más weboldalakra

Abban az esetben, ha a Weboldalon olyan linkek vagy termékek jelennek meg, amelyek más weboldalakra hivatkoznak különböző gombokon, linkeken, bannereken vagy beágyazott tartalomon keresztül, a szolgáltató tájékoztatja, hogy ezeket közvetlenül harmadik felek kezelik, és a szolgáltatónak sem embere, sem technikusa nem ismeri. előzetesen ellenőrizni vagy jóváhagyni minden olyan információt, Tartalmat, terméket vagy szolgáltatást, amelyet más platformok biztosítanak, és amelyekre a Weboldalról linkek hozhatók létre.


Ebből következően a szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a platformmal vagy weboldallal kapcsolatos olyan vonatkozásokért, amelyekre a Weboldalról hivatkozás létesíthető, különösen, példaként és nem korlátozó jelleggel, annak működésére, hozzáférésére, adataira, információk, fájlok, termékei és szolgáltatásai minősége és megbízhatósága, saját hivatkozásai vagy bármely Tartalma általában.


Ebben az értelemben, ha a Felhasználók ténylegesen tudják, hogy az ezen harmadik felek weboldalain keresztül végzett tevékenységek jogellenesek, vagy sértik az erkölcsöt vagy a közrendet, kötelesek haladéktalanul értesíteni a szolgáltatót, hogy a hivatkozás letiltható legyen. olyan művelet, amelyet a lehető legrövidebb időn belül hajtanak végre.


Mindenesetre a Weboldalról egy másik külső weboldalra mutató hivatkozás létrehozása nem jelenti azt, hogy a szolgáltató és a külső weboldalért felelős személy között bármilyen kapcsolat, együttműködés vagy függőség áll fenn.


13.2. A GRUPO DUMON csatornára mutató hivatkozások más platformokon és közösségi hálózatokon

A szolgáltató különböző eszközökön és alkalmazásokon keresztül olyan hivatkozási eszközöket tesz elérhetővé a Felhasználók számára, amelyek lehetővé teszik a Felhasználók számára, hogy hozzáférjenek a Weboldal azon csatornáihoz és oldalaihoz, amelyeket a szolgáltató harmadik felek (pl. Facebook, Twitter, Pinterest) tulajdonában lévő vagy kezelt különböző platformokon és közösségi hálózatokon tart fenn. , Google+ stb.). Ezeknek a hivatkozásoknak a Weboldalon való elhelyezésének egyetlen célja az, hogy megkönnyítse a Felhasználók hozzáférését az említett csatornákhoz a különböző platformokon és közösségi hálózatokon.


Ezen alkalmazások létrehozása nem jelenti azt, hogy a szolgáltató és a kapcsolódó platform tulajdonosa, gyártója vagy forgalmazója között bármilyen kapcsolat állna fenn, sem a Tartalmak vagy szolgáltatások szolgáltatója – tulajdonosa, gyártója vagy forgalmazója – elfogadja és jóváhagyja. az egyetlen felelős értük.


A szolgáltató semmilyen esetben sem oszt meg a Facebook, Twitter vagy más, a jövőben beépítendő közösségi hálózattal semmilyen személyes adatot a Felhasználóiról, amelynek kizárólagos célja a jelen Felhasználási Feltételekben, valamint az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott a Webhelyen. Ebben az értelemben minden olyan információ, amelyet a Felhasználó kíván ezeken a platformokon átadni, saját felelőssége, a szolgáltató nem avatkozik be ebbe a folyamatba.


Ezen alkalmazások aktiválása és használata magában foglalhatja a Felhasználó azonosítását és hitelesítését (bejelentkezés/jelszó) a megfelelő platformokon, a Weboldalon teljesen kívül és a szolgáltató ellenőrzésén kívül. E külső hálózatokhoz való hozzáféréssel a Felhasználó a szolgáltató által nem ellenőrzött környezetbe lép, így a szolgáltató nem vállal felelősséget az említett környezetek biztonsági konfigurációjáért.


Tekintettel arra, hogy a szolgáltatónak nincs befolyása az említett csatornákon tárolt Tartalmakra, a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szolgáltató nem vállal felelősséget sem a Tartalomért, sem azon szolgáltatásokért, amelyekhez a Felhasználó az oldalakon hozzáférhet, sem pedig semmilyen Tartalomért, termékért. , szolgáltatások, reklámok, vagy bármely más, bennük elérhető anyag.


Emiatt a Felhasználónak fokozott körültekintéssel kell eljárnia a kapcsolt csatornákon található információk, szolgáltatások értékelése és felhasználása során, valamint az említett csatornákon megosztani kívánt saját vagy harmadik féltől származó információival kapcsolatban.


13.3. Más weboldalakon található hivatkozások a Webhelyre

A Szolgáltató nem engedélyezi a Weboldalra mutató hivatkozás létrehozását azokról az oldalakról, amelyek tiltott, illegális, megalázó, obszcén anyagokat, információkat vagy Tartalmat tartalmaznak, és általában olyanok, amelyek sértik a törvényeket, az erkölcsöt vagy a közrendet, vagy a társadalmi normákat. .


A Felhasználók minden esetben hozhatnak létre hivatkozásokat a saját weboldalukon, amelyek a Weboldalra vezetnek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek: a) a hivatkozás semmilyen módon nem reprodukálhatja a Weboldal Tartalmát vagy annak részeit; b) a Weboldal részein nem lehet böngészőt vagy határkörnyezetet létrehozni, illetve a Weboldalt más módon nem lehet módosítani; c) Tilos a Weboldallal kapcsolatban hamis, pontatlan vagy téves állítás vagy jelzés, és/vagy különösen annak kijelentése vagy sugalma, hogy a szolgáltató engedélyezte a hivatkozást, vagy bármilyen módon felügyelte vagy átvállalta a kínált Tartalmat vagy szolgáltatásokat. vagy elérhetővé teszik azon a weboldalon, amelyen az említett hivatkozás létrejött; d) az a weboldal, amelyen a Weboldalra mutató hivatkozás található, nem tartalmazhat tiltott információkat vagy Tartalmat, amely ellentétes az erkölcsösséggel és az általánosan elfogadott jó szokásokkal és a közrenddel, és nem tartalmazhat harmadik felek jogaiba ütköző Tartalmat, ideértve a szellemi tulajdont is. és az iparjogvédelmi jogok és/vagy a becsülethez, a személyes vagy családi magánélethez, illetve a saját képmához fűződő joghoz vagy bármely más joghoz, vagy a személyes adatok védelmére irányadó előírásokkal ellentétes Tartalomhoz.


A szolgáltatónak nincs hatásköre, emberi vagy technikai eszköze ahhoz, hogy megismerje, ellenőrizhesse vagy jóváhagyja az összes információt, Tartalmat, terméket vagy szolgáltatást, amelyet más weboldalak biztosítanak, amelyek hivatkozásokat hoztak létre a Webhelyre. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalhoz kapcsolódó olyan vonatkozásokért, amelyek a Weboldalra mutató hivatkozást létesítenek, különösen, példaként és nem kizárólagosan a működéséért, hozzáféréséért, adataiért, információiért, fájljaiért, minőségéért és megbízhatóságáért. termékei és szolgáltatásai, saját linkjei és/vagy bármely tartalma általában.


 1. Felelősségek és garanciák

A GRUPO DUMON köteles gondoskodni arról, hogy a Honlapján kínált termékekhez kapcsolódó Tartalmak, adatok vagy információk megbízhatóak, valósághűek és pontosak legyenek, felelősséget vállalva a meghirdetett árakért és jellemzőkért. Mindazonáltal nem vállal felelősséget semmilyen olyan információért, amelyet a GRUPO DUMON kivételével harmadik felek vittek be, jelenítettek meg vagy módosítottak.


Az eladásra kínált termékeket illusztráló fényképek, szövegek, grafikák, információk vagy reprodukált jellemzők csupán illusztrációk, nem szerződésszerűek, így változhatnak. Azonban mindig ügyelünk arra, hogy a termékek leírása a lehető legpontosabb legyen.


Annak ellenére, hogy a GRUPO DUMON minden tőle telhetőt megtesz a Weboldal és az ott található tartalom integritásának, valódiságának és pontosságának megőrzése érdekében, a GRUPO DUMON nem garantálja és nem vállal felelősséget a következőkért: (i) a webhely tartalmának folytonossága a Weboldal; (ii) az említett Tartalomban található hibák hiánya; (iii) vírusok és/vagy egyéb káros összetevők hiánya a Weboldalon vagy az azt szolgáltató szerveren; (iv) a Weboldal sérthetetlensége, vagy az ott elfogadott biztonsági intézkedések megsértésének lehetetlensége; (v) a Weboldal Tartalmának hasznosságának vagy teljesítményének hiánya; és (vi) a saját magának vagy harmadik személynek okozott károkért, amelyeket a Szolgáltató a Weboldalon megállapított feltételeket, szabályokat és utasításokat megszegő, vagy a Weboldal biztonsági rendszereinek megsértésével okozott.


Ennek ellenére a GRUPO DUMON kijelenti, hogy lehetőségei és a technika állása szerint minden szükséges intézkedést megtett a Weboldal működésének garantálása és a rendszerhibák minimalizálása érdekében, mind technikai, mind technikai szempontból. megjelent a Weboldalon.


A GRUPO DUMON nem garantálja a Weboldalon keresztül harmadik felek által biztosított Tartalom jogszerűségét, megbízhatóságát és hasznosságát. Ha a Felhasználó tudomást szerez bármely olyan Tartalom létezéséről, amely illegális, illegális, törvénybe ütköző, vagy amely harmadik személyek jogainak megsértésére utalhat, haladéktalanul értesítenie kell a Szolgáltatót, hogy az meg tudja tenni a megfelelő intézkedéseket. .


A GRUPO DUMON nem vállal felelősséget a Weboldalon közzétett információk valódiságáért, sértetlenségéért vagy frissítéséért, amelyek nem ugyanazon forrásból származnak, sem pedig a Weboldalról hivatkozott más platformokon található információkért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a fent említett információk felhasználásából eredő feltételezett károkért.


A GRUPO DUMON minden esetben fenntartja a jogot, hogy ideiglenesen vagy véglegesen felfüggessze, módosítsa, korlátozza vagy megszakítsa a Tartalom elérését, böngészését, használatát, tárolását és/vagy letöltését és/vagy a Weboldal szolgáltatásainak használatát, előzetes bejelentéssel vagy anélkül. értesítést küldeni azon Felhasználóknak, akik a jelen ÁSZF-ben részletezett rendelkezéseket megsértik, anélkül hogy a Felhasználónak lehetősége lenne ebből az okból kártérítést követelni.


A felek felelősséggel tartoznak az általuk személyesen elkövetett jogsértésekért, így a szemben álló felet mentesítik a fel nem róható hibáért, mulasztásért vagy hanyagságért, valamint az ezekből eredő, a másik szerződő félnek felróható jogsértésekért.


A GRUPO DUMON nem vállal felelősséget a termék elérhetetlensége vagy a szállítás lehetetlensége esetén, ha ez vis maior, lopás vagy elvesztés, vagy a Felhasználó által megadott megrendelés vagy adat hibája miatt következik be. Ilyen esetekben azonban a GRUPO DUMON felveheti a kapcsolatot a Felhasználóval, hogy megpróbálja megtalálni a legjobb megoldást az esetre.
 1. A feltételek módosítása

A GRUPO DUMON fenntartja a jogot a jelen Feltételek módosítására vagy frissítésére, amelyekről a Felhasználót előzetesen tájékoztatja elfogadás vagy elutasítás érdekében, ha azok lényegesek.


Úgy kell tekinteni, hogy a Felhasználó az említett módosításokat vagy frissítéseket kifejezetten elfogadta az alábbi esetekben: új vásárláskor kifejezetten el kell fogadnia az új Általános Szerződési Feltételeket.


 1. weboldal felfüggesztése

A GRUPO DUMON fenntartja a jogot, hogy ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesztse, módosítsa, korlátozza vagy megszakítsa a Tartalomhoz való hozzáférést, böngészést, használatát, tárolását vagy letöltését vagy a Weboldal szolgáltatásainak használatát előzetes értesítéssel vagy anélkül a Felhasználók számára. a jelen Felhasználási Feltételekben részletezett rendelkezéseket, anélkül, hogy a Felhasználó ezen okból bármilyen kártérítést követelhetne.


 1. Értesítések

A GRUPO DUMON és a Felhasználó között a Weboldalon keresztül történő megrendelésekkel kapcsolatos minden kommunikáció írásban és a jelen Feltételekben minden esetben meghatározott kommunikációs eljárásnak megfelelően történik.


 1. Nyelv

A GRUPO DUMON lefordíthatja jelen Általános Szerződési Feltételeket, Adatvédelmi szabályzatát, vagy bármely más, a Weboldalon közzétett működési szabályt, szabályzatot vagy eljárást. A spanyol változat lesz az irányadó konfliktus esetén.


 1. Szállítói szabályzat

A GRUPO DUMON tekintélyes és megbízható vállalatként, amely elkötelezett amellett, hogy kiváló minőségű termékeket biztosítson ügyfelei számára, elismeri azon kötelezettségét, hogy a beszállítók etikusan járjanak el. Elvárjuk szállítóinktól, hogy következetesen olyan környezetet biztosítsanak, amely védi a munkavállalók egészségét és biztonságát, valamint alapvető emberi jogaikat. Minden szállító köteles betartani nemzeti munkaügyi törvényeit és előírásait, különös tekintettel a következőkre:


Minimális életkor a munkához.

Szabadon választott munkakör.

Egészség és biztonság.

Az egyesülési szabadság és a kollektív tárgyaláshoz való jog.

A diszkrimináció hiánya.

Kemény vagy embertelen bánásmód hiánya.

Munkaórák.

Bérek.

Munkakörülmények.

A GRUPO DUMON soha nem fog tudatosan beszerezni olyan országokból származó termékeket, amelyek nem tartják be a fent említett elveket. Azt is elvárjuk beszállítóinktól, hogy alkalmazzák ezeket az elveket saját beszállítóikkal való kapcsolataikban. Beszállítóink ellátási láncának esetenként összetett jellege miatt nem mindig lehet nyomon követni és ellenőrizni a termékeink gyártásában részt vevő egyének körülményeit. A GRUPO DUMON azonban folyamatosan növekszik, és felismeri a kezdeményezés fontosságát, és mindent megtesz a termékei gyártásában részt vevő személyek jogainak védelmében.


 1. Titoktartás és adatvédelem

A személyes adatok védelméről és a digitális jogok biztosításáról szóló, december 3-i 2018/5. sz. Szerves Törvény rendelkezéseinek megfelelően a Weboldal használata során megadott valamennyi személyes adat kezelése az Adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint történik. amelyet minden Felhasználónak kifejezetten el kell fogadnia a rendszer használatához és regisztrációjához.


 1. általános

Az egyes pontok címsorai csak tájékoztató jellegűek, jelen Felhasználási Feltételek értelmezését nem befolyásolják, nem minősítik, nem bővítik, valamint a szolgáltató az itt meghatározott feltételeket részben vagy egészben módosíthatja, minden változást azonos módon közzétesz. amelyekben jelen Felhasználási feltételek megjelennek, vagy a Felhasználóknak címzett bármilyen típusú kommunikáción keresztül.


A jelen Felhasználási Feltételek ideiglenes érvényessége tehát egybeesik a kitettség idejével, egészen addig, amíg teljesen vagy részben módosulnak, ekkor lépnek érvénybe a módosított Használati feltételek.


A szolgáltató az esetlegesen megállapítható egyedi feltételek rendelkezéseitől függetlenül bármikor és előzetes értesítés nélkül megszakíthatja, felfüggesztheti vagy megszakíthatja a Weboldal Tartalmához való hozzáférést anélkül, hogy a Felhasználónak lehetősége lenne követelni. kártérítés. A felmondást követően a jelen Felhasználási Feltételekben a Tartalmak használatára vonatkozó fenti tilalmak érvényben maradnak.


Hasonlóképpen, ha a Felhasználó nem tartja be a jelen Felhasználási feltételeket, a Szolgáltató automatikusan és előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti vagy törölheti profilját, és a felfüggesztés vagy törlés semmilyen esetben sem jogosít fel a Felhasználót kártérítésre. E célból a szolgáltató tájékoztatja, hogy ha a hatályos jogszabályok megsértését észleli, vagy bűncselekmény elkövetését gyanítja, időben értesítheti és együttműködhet az illetékes rendőrségi és igazságügyi hatóságokkal.


A szolgáltató által kínált bármely termék és/vagy fizetési szolgáltatás szerződéskötését az erre a célra nyújtott egyes szolgáltatások általános és/vagy egyedi feltételei szabályozzák.


A jelen Felhasználási feltételek rendelkezései és a Weboldalon található egyes szolgáltatások konkrét feltételei közötti eltérés esetén az utóbbiak rendelkezései az irányadók.


Abban az esetben, ha bármely bíróság, törvényszék vagy illetékes közigazgatási szerv a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését részben vagy egészben semmisnek vagy alkalmatlannak nyilvánítja, az érvénytelenség vagy az alkalmazás hiánya nem érinti a jelen Feltételek többi rendelkezését. Használat.


Ha a szolgáltató nem gyakorolja vagy nem hajtja végre a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt bármely jogot vagy rendelkezést, az nem jelenti az ezekről való lemondást, kivéve, ha Ön ezt írásban elismeri és beleegyezik.


 1. részleges semmisség

A jelen szerződés valamennyi kikötését vagy végletét egymástól függetlenül és önállóan kell értelmezni, a többi kikötést nem érinti, ha valamelyiket bírósági határozat vagy határozott választottbírósági határozat semmisnek nyilvánítja. Az érintett záradék vagy záradékok helyébe egy vagy mások lépnek, amelyek megőrzik a Platform használati feltételeiben meghatározott hatásokat.


 1. Alkalmazandó jog és illetékes joghatóság

Feltéve, hogy az erre vonatkozó hatályos szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a felek meghatározott joghatóságnak alávessenek magukat a jelen Weboldalról származó vagy azzal kapcsolatos bármely peres eljárásban, a per időpontjában hatályos spanyol jogszabályokat kell alkalmazni, és mi benyújtja az Elche bíróságai és bíróságai, valamint adott esetben a fogyasztói választottbíróság vagy hasonló bíróságok elé, amelyekhez a vita idején csatlakozunk. A fentiek ellenére, a november 1-i 2007/16 királyi törvényerejű rendelettel összhangban, amely jóváhagyja a fogyasztók és felhasználók védelméről szóló általános törvény egységes szerkezetbe foglalt szövegét, vita esetén a lakóhely szerinti bíróságok és törvényszékek elé terjesztjük. a fogyasztó és a Felhasználó.


 1. Vitarendezés

Az Európai Parlament és a Tanács 524. május 2013-i 21/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletében foglaltak szerint a fogyasztói ügyekben felmerülő online jogviták rendezéséről vita esetén, ha Ön úgy kívánja, Lépjen a „Bizottság vitarendezési platformjára”, hogy megpróbáljon peren kívül rendezni minden, a GRUPO DUMON által nyújtott szolgáltatásból eredő vitát.


A következő linken keresztül a következő linken keresztül elküldheti keresetét a Bizottság által felhatalmazott vitás testületnek: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


A szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatos igények előterjesztését postai úton az 1. pontban megjelölt elektronikus vagy fizikai címre küldheti el, amely megfelel a "Tulajdonos azonosítása és általános információk" c. pontnak, vállalva, hogy a konfliktusra egyáltalán békés megoldást keresünk. alkalommal.